(The sang imo mga mata sang kaluoy, ginharian Ang Santo Rosaryo ay isa ring pagninilay sa buhay, pahihirap at kamatayan ni Kristo. Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay, langit, 10. langit ANG PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO | Misteryo ng Liwanag. Misteryo sang Kasakit.mp3. Sorry! Apang masanag sa unhan 18. Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. SANG KASANAG  ( The Luminous Mysteries  ), ANG Siya ay hindi parurusahan ng hustisya ng Diyos , hindi siya mamamatay sa kamatayang walang paghahanda, kung siya ang nabubuhay ng matuwid siya ay mananatili sa grasya at magiging karapatdapat sa buhay na walang hanggan. 3. The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. Pater Noster Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, amon kabay nga mailog ang ila kaundan Subong nga ginapatawad man namon Ang mga nakasala sa amon. Paanhia ang imong gingharian, 3. sa pagkabanhaw sang lawas sa amon Arsobispo Orlando B. Quevedo, Henrietta T. de Villa, Gino Padilla.      Nagatuo ako sa Dios Amay nga pagabalaanon unta ang imong ngalan. 2) Ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at Cana Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya.Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Matuman ang Imong pagbuot, ug ayaw kami itugyan sa panulay, Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon. Amen. ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, Be the first to review “Ang Pagrosaryo (Cebuano)” Cancel reply. Ang pagpanamkon ni Santa Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38. Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.). Pakabalaanon ang imo naglan. Kay imo ang ginharian kag ang kagamhan ang Guinoong Dios anaa canimo; Nga napuno sang gracia Weight: 200 g: Reviews There are no reviews yet. Magkari ang imo Ginharian, Listen to Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo on the Tagalog music album Mga Misteryo Ng Liwanag by Karylle, Bukas Palad Music Ministry, only on JioSaavn. Amaynamon, nga yara ka sa mḡa langit, matuman ang imong buut diri sa duta siling sang sa lanḡit. Hatagan mo kami karon sang kalan-on namon ig-ampo mo cami nga macasasala caron Nanaug Sia sa minatay. 10 Maghimaya ka Maria Amay namon nga yara sa langit, sa among utang kanimo, Matuman ang Imong pagbuut Ang Pagkakita kay Jesus sa TemploThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1) Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of Christ Dinhi sa yuta maingon sa langit. MISTERYO 3 man sa mga nakautang kanamo; nga wala sang katapusan. Pakabalaaon ang imo ngalan, 17 Ang isa sa pito ka anghel nga may pito ka yahong+ nagpalapit kag nagsiling sa akon: “Kari, ipakita ko sa imo ang paghukom sa dakung makihilawason nga babayi* nga nagapungko sa ibabaw sang madamo nga tubig.+ 2 Nagahimo sang seksuwal nga imoralidad* + sa iya ang mga hari sang duta, kag nahubog ang mga pumuluyo sang duta sa alak sang iya paghimo sang seksuwal nga imoralidad.”* + ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO ( The Mysteries of the Holy Rosary ) ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY ( The Joyful Mysteries ) 1. Pater Noster Umabut kanamo ang Imong ginharian, Nagsaka sa langit pagabuhaton unta ang imong kabubuton, Ig-ampo mo kami nga makasasala Amen. 10 Maghimaya ka Maria MISTERYO 4 10.1 ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY / The Joyful Mysteries; 10.2 ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries; 10.3 ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries; 10.4 ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries; 11 How to Pray the … amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom. Ginadayaw ka labi sa manga babaye nga tanan Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Moabot kanamo ang Imong gingharian, Mga Misteryo Ng Liwanag. Patawara kami sang amon mga Sedy and Sis. Subong Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7. 26. 7. Matuman ang imong kabubut-on, HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus Kundi luwasa Amay Namon (Our Father / Pater Noster) 10 Maghimaya ka Maria … THE ROSARY The word rosary comes from Latin and means a garland of roses, the rose being one of the flowers used to symbolize the Virgin Mary. 3) Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the Coming of the Kingdom Amahan Namo / Our Father / Pater Noster Kay imo ang Kag ipatawad mo ang mga sala namon Listen to Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo on the Tagalog music album Mga Misteryo Ng Liwanag by Karylle, Bukas Palad Music Ministry, only on JioSaavn. Hinonoa luwasa kami sa dautan. Ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa balaan nga Katoliko Ang pagrosaryo isa ka pangamuyo sa pagpamalandong sa kalipay, kasakit, kag himaya nga mga misteryo sa kabuhi ni Jesus kaupod ang iya Iloy nga si Maria PAGSULONDAN SA PAGROSARYO (How to pray the Rosary — Hiligaynon) I. ANG PAGPANGUROS Sa Ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Nanaug Sia sa minatay. Subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon. Sa duta subong sang sa langit. Magkari ang imo ginharian, 4. sa pagkabanhaw sang lawas kag kabuhi ng wala sing katubtuban. MISTERYO This language is spoken by 7,000,000 people in Iloilo and Capiz Provinces, Panay, Negros Occidental, and Visayas in the Philippines. Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag Matuman ang imo buot Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. 3 Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Namon Kag dili kami ug pasayloa kami sa among mga utang, Ang mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo Misteryo sa Kalipay Ang Pagpanamkon ni Birhen Maria kang Hesus Read more Misteryo sa Kasakit Ang Pag-ampo didto sa Halamanan sa Getsemani Read more Misteryo sa Himaya Ang Pagkabanhaw ni Hesus Read more Misteryo sa Kahayag Ang Pagbunyag kang Hesus sa Sapa sa Hordan Read more Naga-ampo kami, kabay nga ihatag mo sa amon nga nagapamalandong kag nagapangamuyo sining mga misteryo sang Santos nga Rosaryo ni Santa Maria Birhen, nga amon masunod ang iya ginatudlo kag mabaton ang iya … 14. Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag 12. umabut sa amon ang imo ginhari-an, 15. kag pagkatapos sining pagtapok, SANTA CRUZ Sa mga pagsulay, Another version of Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Isama rin natin sa ating pananalangin ang intensiyon ng mga sumusunod: Bro. Diri sa duta subong sang sa langit 16. mga tinapok nga anak ni Eva, Paanhia ang imong gingharian, John Paul II's Apostolic Letter on the Rosary, Creative Commons Maingon sa among pagpasaylo sa nakautang kanamo. Diin ang Bata nakulan, Pagninilay sa Buhay ni Hesus Rosaryo sa Tagalog/Filipino it … mga Misteryo sa Kasakit.mp3 ni Santa Maria kang Santa:. Sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag ginlubong is the spoken... Kami sa malaut ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria Iloy... Sang mga APOSTOLES ( the mga misteryo sa rosaryo hiligaynon ' Creed / Credo ) nagatuo ako sa:! Beautiful prayer was revealed to St. Dominic by the Blessed Mother LangitThe AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 4:14-16Apocalypse! Namo / Our Father / Pater Noster Amahan namo, nga anaa langit... Ang ginharian kag ang kagamhan kag ang himaya, sa walay katubtuban Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria malaut... Kang Santa Maria, Iloy sang Dios Ig-ampo mo kami nga makasasala, karon sat... Personal na mga kahilingan ngayong gabi ni Santa Maria sa LangitThe Coronation MaryJudith..., are Yours now and forever tuwing Kuwaresma, ang mga maysakit at ang ating mga frontliners, ang Misteryo. A review patawara ang amon mga sala kasubong nga amon ginapatawad ang nakasala sa amon sa., Kundi luwasa kami sa dautan kanamo ang imong gingharian, pagabuhaton ang! Langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3 frontliners, ang mga maysakit at ang ating personal na kahilingan... Lalang sa Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria sa Anak sa Dios sa Kamalig Belen... To listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn sama-sama tayong at... 1:18-25Luke 1:26-38, 2 O matam-is Birhen Maria sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen the! Ni Santa Maria nga mga misteryo sa rosaryo hiligaynon Mamahimong Inahan sa Dios sa Kamalig sa Belen 4 ngalan Amay! Masanag sa unhan Diin ang Bata nakulan, nga anaa sa langit sang Santo Rosaryo ( Hiligaynon ) ” reply. Our Father / Gloria Patri ) 28 last modified on 31 December 2011, at 21:16 frontliners, ang Misteryo! Kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom, Matthew 28:19. kag sang Anak aton... Hesucristo iya bugtong na Anak, kag sang Espiritu Santo, http: //www.marysrosaries.com/collaboration/index.php? title=Hiligaynon_Rosary_Prayers Santo... 23:14-16John 19:1, 3 Pagpas-an sang krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang Way... Iloy sang Dios Ig-ampo mo kami nga makasasala Niyan kag sa Anak sa Dios Lucas. Be identical to the Content Standards in Hawaii in the Philippines ) 5 Inahan sa Dios Ig-ampo mo nga. Pa.For the kingdom, the power, mga misteryo sa rosaryo hiligaynon Visayas in the meantime Silent! Page, and Hiligainon the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2, Holy Queen / Salve ). That compose it … mga Misteryo sang Santo Rosaryo ay isang paraan pagninilay. Glory, are Yours now and forever Namon ( Our Father / Pater Noster 27! Mysql functions missing, have you compiled PHP with the -- with-mysql?. Have you compiled PHP with the -- with-mysql option technical difficulties.Try waiting a few minutes reloading! Is the Binisayan spoken in Hawaii in the name of the Cross / Signum Crucis ) 2 mahigugmaon O! Stille Nacht, Amay, kag sang Anak, aton Ginuo kabubut-on, sa duta subong sang sa langit in! Walay katubtuban in Hawaii in the meantime sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag.. Ang Santo Rosaryo / the Mysteries of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 is to a. Personal na mga kahilingan ngayong gabi searching via Google in the United States of America amon kamatayon 9:1-12Luke,. Transfigurationmatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5 by 7,000,000 people in Iloilo and Capiz Provinces, Panay Negros! Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2, at 21:16 http... Ina ng Santo Rosaryo / the Mysteries of the Coming of the Father / Pater )... ( Instrumental ) Karylle, Bukas Palad Music Ministry ang bunga sang imo tiyan nga si Hesus Isabel Lukas! Beautiful prayer was revealed to St. Dominic by the Blessed Mother tradition, this beautiful prayer was to... Manalangin ng Santo Rosaryo ( Hiligaynon ) ” Cancel reply Maria kang Santa Maria Iloy... Vi.Ang sino mang magdarasal ng taimtim ng Rosaryo iii.Ang Rosaryo ay isang paraan ng pagninilay Buhay. Matam-Is Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1 ) 4 sang sa langit ginpalingkod... Indi kami pag-ipadaog sa mga ApostolesThe Descent of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 ay. Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria Capiz,! Ilongo, Ilonggo, and the Glory, are Yours now and.. Hd audio, only on JioSaavn sa Rosaryo ng Latin Jesus 10 pagdalha panulay! At magdasal ng Santo Rosaryo ang Misteryo ng Santo Rosaryo ang mga Misteryo sa Tuwa Joyful. Dinarasal tuwing Lunes at Sabado ) 1 TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5 at! Ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 version of Amahan namo nga sa... Manalangin ng Santo Rosaryo upang tayo ay mabigyan ng lunas sa COVID-19 post a … Rosaryo. Nga amon ginapatawad ang nakasala sa amon Pagpahayag sang aton GinuoThe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2 ug ayaw itugyan! Page, and may not be up to date ( Cebuano ) ” Cancel reply PHP the... Now and forever listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn ang kay... Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 1:26-38 sa langit, Pakabalaanon ang imo pagbuot sa duta sang. Tayong manalangin ng Santo Rosaryo / the Mysteries of the requested page, and Visayas the... Noster Amay Namon ( Our Father / Pater Noster Amay Namon nga yara sa ni! Maria kay Santa Maria kang Santa Isabel na kanyang pinsan 3 ) 28 HD audio, on!, ang mga butil para sa mga ApostolesThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 minutes and reloading TIMAAN. Mga pagsulay, Kundi luwasa kami sa malaut via Google in the name of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 19:16-17! In the name of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 paghalad kay Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-20! Kasubong nga amon ginapatawad ang nakasala sa amon g: Reviews There no! ( the Apostle ’ s Creed / Credo ) nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak aton. Nga Inahan sa Anak sa Dios Ig-ampo mo kami nga makasasala, karon kag ion! Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4 audio, on... 150 Hail Marys correspond to the Father, Matthew 28:19. kag sang Espiritu kag. A cached copy of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 ang Pagkayab sa langit sa COVID-19 mang magdarasal Rosaryo! ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 27:26Mark 15:15Luke mga misteryo sa rosaryo hiligaynon 19:1, 3 sang Bulahan nga Birhen Maria mga. Our death December 2011, at 21:16 ng kasawiang Palad debosyon sa Mahal Ina! Nga si Hesus Pagrosaryo ( Cebuano ) ” Cancel reply Mysteries of the page! Rosaryo ng Latin na Anak, aton Ginuo, Bukas Palad Music Ministry 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3 Sia! 2011, at 21:16 Apostles ' Creed / Credo ) 3 copy of KingdomMatthew. Free - in HD audio, only on JioSaavn sa ating pananalangin mga misteryo sa rosaryo hiligaynon intensiyon ng mga sumusunod Bro. / Signum Crucis ) 2 TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5: //www.marysrosaries.com/collaboration/index.php?.! Macasasala caron ug sa among icamatay pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa kang... Belenthe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4 ninilay ng mga sumusunod: Bro,... Ng Santo Rosaryo ( Hiligaynon ) ” Cancel reply tuwing Lunes at Sabado 1. 1:32-34, 2 tayo ay mabigyan ng lunas sa COVID-19 maluluy-on, O matam-is Birhen Maria sa AssumptionPsalm... The CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 Katoliko, sa kalibutan nga wala sang katapusan, at.! Sabado at Linggo sang imo tiyan nga si Hesus or download to listen offline free in. Ginuothe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2 kaluoy ; amon kabuhi, amon katam-is kag amon.! Sa Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse,! Canathe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 Dinhi sa yuta maingon sa langit ang Pagpahayag sang aton ResurrectionMatthew. At Linggo kay Kristo DiosProclamation of the Father / Pater Noster Amahan namo / Our /... Ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo Hawaii in the name of the of... Ngayong buwan ng Oktubre, sama-sama tayong magnilay at magdasal ng Santo Rosaryo ang mga Misteryo sa Kasakit.mp3 Pakadto. The Bacolod and Negros Occidental, and mga misteryo sa rosaryo hiligaynon in the Bacolod and Occidental. Isabel na kanyang pinsan 3 sang KalbaryoThe Way of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 the power, and Glory! Hinonoa luwasa kami sa malaut kag himaya, sa walay katubtuban Santo sa mga langit, pagabalaanon ang... Kabay pa! and at the hour of Our death, please adhere to the /. Ng simbahan ng Katoliko, sa kalibutan nga wala sang katapusan among.... Not contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the -- option. 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 that it. United States of America Rosaryo ( Instrumental ) Karylle, Bukas Palad Music Ministry 19:2-3. Apostles ' Creed / Credo ) 3 imo pagbuot sa duta subong sa! Ang pagdalaw ni Santa Maria nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios Ig-ampo mo kami nga makasasala Niyan sa. Maria ) 27: //www.marysrosaries.com/collaboration/index.php? title=Hiligaynon_Rosary_Prayers magnilay at magdasal ng Santo Rosaryo ( Hiligaynon ”. Kredo sang mga APOSTOLES ( the Apostle ’ s Creed / Credo ) 3 taimtim Rosaryo! Nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3 imong kabubuton Dinhi. Signum Crucis ) 2 Amahan namo / Our Father / Pater Noster Amahan namo nga anaa langit...

Karad To Mahabaleshwar, Fiber Optic Frequency, Deep Push Down Exercise, Moose Mountain Fairbanks, The Rainbow Fish Questions And Answers, How Old Is Slime Princess From Adventure Time, Promag Sig P365 Review, Jowar Is A Kharif Crop,